Thư viện văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:


Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC T4 ĐÃ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 21/04/20
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2020 16/04/20
KÉ HOẠCH AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020 16/04/20
THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TUYÊN GIÁO 16/04/20
CV 616 HƯỚNG DẪN CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NGÀNH TUYÊN GIÁO 16/04/20
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 03/03/20
Thời khóa biểu 26/02/20
PPCT VẬT LÍ LOP 10 19 - 20 .doc 26/02/20
Công khai tài chính 13/02/20
Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng 06/02/20
Tổng hợp CBCCVC.xls-1 05/02/20
Tổng hợp CBCCVC.xls 04/02/20
Cong khai CSVC nam hoc 2019 - 2020.docx 04/02/20
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 2019 01/10/19
Công khai CSVC năm học 2018 - 2019 01/10/18
2014 QĐ 09 - Ban hanh Noi quy TTGDTX tinh Son La-01-15.doc
2018 QĐ 27 - Quy đinh Quan ly cac lop lien ket đao tao.doc
2018 QĐ - Ban hanh Quy dinh Chuan muc Đao duc nghe nghiep, đao đuc cong vu -04.2018.doc
danh sách giáo viên phòng GDTX và Dạy nghề.xls
KE HOACH HỌC KY 2 NAM HOC 2018-2019 PHÒNG GDTX VÀ DẠY NGHỀ.doc
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 25 mục.
trong 2