THÔNG BÁO TRIỆU TẬP 

Ôn thi tập trung và thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 28 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 

Kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề phổ thông 

Tuyển sinh giáo dục nghề phổ thông, đào tạo nghề và GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN VIÊN 

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 21 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 
Mới nhất