THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN VIÊN

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên khóa 21 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


Căn cứ  công văn số 245/HVHC-ĐTBD ngày 31/3/2014 của Học viện hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN); Công văn số 878/UBND-NC ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN cho công chức, viên chức.

Trung tâm GDTX tỉnh thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 21 như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế  hoạch, tài chính của các đơn vị công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế  hoạch, tài chính của các đơn vị công lập  có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian bồi dưỡng: Khóa học trong 02 tháng (dự kiến từ 19h30 thứ Sáu ngày 15/4/2022 đến ngày 15/6/2022). Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật trong tuần, dự kiến mở khóa học khi có đủ 40 học viên/01 khóa học, thời gian cụ thể như sau:

- Nộp thủ tục nhập học : Từ ngày 05/4/2022 đến 9h thứ Ba ngày12/4/2022.

- Khai giảng và bắt đàu học: Từ 7h30 thứ Sáu ngày 15/4/2022.

3. Thủ tục nhập học

3.1. Hồ sơ

a) Hồ sơ nhập học

- 01 quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị.

- 01 bản phô tô giấy khai sinh.

- 01 phiếu thông tin học viên có dán 2 anh cỡ 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm).

- 01 phiếu học viên có dán ảnh cỡ 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm).

b) Hình thức nộp

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, hoặc gửi qua đường bưu điện tới Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

3.2. Học phí: Nộp ngay khi nộp thủ tục nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ số lượng học viên tham gia khóa học.

a) Múc thu: Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên: 3.50.000,đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức nộp học phí :

- Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Kế toán Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

- Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. Số tài khoản: 7901201001260. Chủ tài khoản Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Chi nhánh Agibank Thành phố Sơn La.

Lưu ý: Học viên chuyển tiền cần ghi rõ nội dung chuyển tiền: Ví dụ học viên Nguyễn Văn A, Lớp chuyên viên K21, ghi nội dung chuyển tiền như sau: Nguyễn Văn A- chuyên viên K21.

4. Địa điểm, hình thức học: Học trực tiếp và học trực tuyến

- Học  trực tiếp: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (số 28 đường Trường Sơn Tây 3, tổ 3 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La).

- Học Trực tuyến (học Online) theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia bồi dưỡng đến làm thủ tục tham gia khóa học. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số điện thoại 0123755889 hoặc 0971500167, địa chỉ Email gdtx@gmail.com; Website :ttgdtxsonla.edu.com./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất