THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUẨN CNTT K15

Nhập học Khóa ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng
Công nghệ thông tin cơ bản khóa 15 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


   Kính gửi: Anh (chị)………………………………………………………………..

   Đơn vị công tác: …………………………………………………………………..

            Căn cứ Công văn số 3242/UBND-NC ngày  05/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-TTGDTX ngày 24/12/2019 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La về việc mở Khóa ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản khóa 15 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Trung tâm thông báo Anh (chị) đến ôn, thi Khóa tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản khóa 15 (K15) như sau:

1. Đối tượng: Các cá nhân đã có kiến thức, biết sử dụng tin học cơ bản và có nhu cầu ôn tập, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định.

2. Nội dung ôn tập: Chương trình ứng dụng CNTT cơ bản quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Thời gian đăng ký, ôn, thi:

            - Đăng ký ôn thi: Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 07/02/2020;

            - Ôn thi tập trung: Từ ngày 08/02/2020 đến sáng ngày 09/02/2020.

            - Thi: 13h00' ngày 09/02/2020.

4. Địa điểm đăng ký ôn, thi: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La).

5. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

            - Nộp học phí: 1.000.000đ/học viên/khóa ôn, thi (học viên nộp khi nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 50 học viên trở lên đăng ký thi hết khóa).

            - Nộp hồ sơ:

            + 01 Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

            + 01 Đơn đăng ký dự thi (nhận tại nơi nhập học);

            + 03 ảnh 4x6 (có ghi họ và tên, ngày sinh sau ảnh);

            + 02 bản phô tô Chứng minh nhân dân.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để Anh (chị) biết và đến đăng ký ôn, thi đúng thời gian quy định. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La điện thoại 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất