KẾ HOẠCH MỞ LỚP TIẾNG THÁI K23

Tổ chức khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 23 năm 2019
tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Công văn số 160/GDĐT-GDTX ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La,

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Lớp tiếng Thái khóa 23 (K23) năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và khả năng giao tiếp tiếng dân tộc Thái, cho cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội, công an và những người có nhu cầu đang công tác và sinh sống tại tỉnh Sơn La; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Sơn La; tạo môi trường học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

          2. Yêu cầu: Dạy và học đảm bảo chương trình, kế hoạch thời gian, chất lượng và đúng quy chế chuyên môn. Kết thúc khóa học, tổ chức kiểm tra đánh giá theo quy định, trình cấp có thẩm quyền công nhận kết quả và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho những học viên đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          II. NỘI DUNG

          1. Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bộ đội, công an và những người có nhu cầu học tiếng dân tộc Thái.

         2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng: Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          3. Thời gian và địa điểm học

          3.1. Thời gian khóa học

- Lịch học: Học tập trung vào Học vào các buổi tối trong tuần từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ 19h30' thứ Hai ngày 23/9/2019.

        3.2. Địa điểm học: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

         4. Kinh phí: Học viên đóng góp khi nhập học theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Trung tâm trả lại học phí khi không mở được lớp.

          5. Giáo viên giảng dạy: Giáo viên có trình độ chuyên môn được Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La mời, cử giảng dạy.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám đốc Trung tâm

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng;

- Phê duyệt kế hoạch mở lớp, thông báo nhập học, lịch học, quyết định danh sách học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

2. Các phòng chuyên môn của Trung tâm

2.1. Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch mở lớp, thông báo nhập học theo đúng quy chế, quy định;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc triển khai kế hoạch bồi dưỡng, phân công giáo viên tham gia giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm lớp theo quy định; quản lý lớp học, tổ chức thi và hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy chế;

- Cung cấp tài liệu học tập (bản gốc) cho học viên tự phô tô.

2.2. Phòng Hành chính-Quản trị

- Bố trí cơ sở vật chất (phòng học, đèn chiếu, tăng âm, loa đài, nước uống, trông giữ xe, vệ sinh lớp học…);

- Chỉ đạo bộ phận bảo vệ, phục vụ lớp học theo quy định.

- Tham mưu cho Ban giám đốc dự toán kinh phí mở lớp, phục vụ, mức thu học phí của học viên cho lớp bồi dưỡng và thanh, quyết toán kinh phí theo chế độ hiện hành.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Lớp tiếng Thái K19 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. Yêu cầu các cá nhân liên quan của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La nghiêm túc thực hiện./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất