Thông báo tuyển sinh lớp chuyên viên 

THÔNG BÁO Tiếp tục tuyển sinh khóa bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa 23 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Lần 2)

 

THÔNG BÁO Tuyển sinh bổ sung đợt 1 lớp 10  

Tuyển sinh bổ sung đợt 1 lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN VIÊN  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 21 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP  

Ôn thi tập trung và thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 28 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

PHIẾU THÔNG TIN  

PHIẾU HỌC VIÊN  


Mới nhất