THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN VIÊN 

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 21 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP  

Ôn thi tập trung và thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 28 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

PHIẾU THÔNG TIN  

PHIẾU HỌC VIÊN  


Mới nhất