THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUẨN CNTT K15 

Nhập học Khóa ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 15 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON  

Tuyển sinh Lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non năm 2020

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN K6  

Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 6 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH K4  

Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K30 MỘC CHÂU  

Nhập học Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 30 mở tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN ÔN THI LỚP TIN K14  

Chuyển thời gian ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 14 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI  

Tuyển sinh Lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội

THÔNG BÁO NHẬP HỌC TIẾNG THÁI K29 SÔNG MÃ  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 29 mở tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CV K6 VÀ CVC K4  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4, chuyên viên khóa 6 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K28  

Nhập học Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 28 mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


Các trang: 1  2  
Mới nhất