THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG K15  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông mở tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CV K7  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 7 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG THÁI  

Tuyển sinh Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN ÔN THI LỚP CHUẨN CNTT K15  

Chuyển thời gian ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 15 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUẨN CNTT K15  

Nhập học Khóa ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 15 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON  

Tuyển sinh Lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non năm 2020

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN K6  

Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 6 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH K4  

Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K30 MỘC CHÂU  

Nhập học Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 30 mở tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La


Các trang: 1  2  
Mới nhất