Đăng ký học & Liên hệ

- Đăng ký tham gia học các lớp đại học, cao đẳng, trung cấpcác lớp bồi dưỡng ngắn hạn (Tiếng chữ dân tộc thiểu  số, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng khác):

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo & Bồi dưỡng - số điện thoại: 02123.755.889

Thầy Bàn Văn Minh: 0912796624

Cô Phạm Thị Hường: 0971500167 - 0904476267

 

Đăng ký trực tuyến
Mẫu đăng ký:

Bạn có thể đăng ký trực tuyến bằng cách điền các thông tin vào mẫu dưới đây rồi Gửi. Chúng tôi sẽ có phản hồi khi nhận được thông tin bạn gửi.

Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã xác nhận Mã xác nhận Lấy mã khác
Mã xác nhận không đúng.