THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG THÁI K1.20.TT-T39 TẠI MAI SƠN 

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái mở tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG MÔNG K3.20.TT-M20 TẠI YÊN CHÂU  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa K3.20.TT-M20 mở tại Trường THCS thị trấn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG MÔNG K2.20.TT-M19 TẠI MỘC CHÂU  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông mở tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG MÔNG K1.20.TT-M18 TẠI MỘC CHÂU  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông mở tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020  

Kế hoạch dự kiến tuyển sinh các lớp Đại học năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG TẠI HUYỆN MỘC CHÂU  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông mở tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K11 TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU  

Tuyển sinh Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 11 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K10 TẠI TRUNG TÂM  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 10 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG THÁI TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH  

Tuyển sinh Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG TẠI HUYỆN SỐP CỘP  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông mở tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La


Các trang: 1  2  3  4  
Mới nhất