THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG MÔNG K13 YÊN CHÂU 

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 13 mở tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K24 YÊN CHÂU  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 24 mở tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG THÁI TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH  

Tuyển sinh Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH K4, CHUYÊN VIÊN K6  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4, chuyên viên khóa 6 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG MÔNG K12 MỘC CHÂU  

Nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 12 mở tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THÁI K27 TẠI CHIỀNG KHƯƠNG, SÔNG MÃ  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 27 mở tại Trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K26 MƯỜNG LA  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 26 mở tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN K6  

Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 6 tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC TIẾNG THÁI K24 YÊN CHÂU  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 24 mở tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG THÁI K25 TẠI QUỲNH NHAI  

Nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 25 mở tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La


Các trang: 1  2  
Mới nhất