THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ÔN, THI CHUẨN CNTT CƠ BẢN K29 

Ôn thi tập trung và thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 29 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN VIÊN K20 CHUYÊN VIÊN CHÍNH K18  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 20 và chuyên viên chính khóa 8 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP  

Ôn thi tập trung và thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 28 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K9, CHUYÊN VIÊN CHÍNH K8 TẠI TRUNG TÂM  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 19 và chuyên viên chính khóa 8 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

PHIẾU THÔNG TIN  

PHIẾU HỌC VIÊN  

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN NHÂP HỌC LỚP CV K18; CVC K8  

Chuyển thời gian nhập học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 18 và chuyên viên chính khóa 8 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON  

Tuyển sinh Lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non năm 2020

Các thông tin khác:

Mới nhất