KẾ HOẠCH 

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại  

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022