Thư viện tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 02-Bai 2 HD-Tuhoc-CHUTHAI.rar
2 03-PHU AM GHEP.rar
3 04-HE THONG VAN.rar
4 Bài giảng Tin học 2 - KTLT
5 CHU CAI CUOI.pdf
6 CHUYEN DE 1-NGON NGU.doc.pdf
7 CHUYÊN ĐỀ 2 PHUONG NGU.doc.pdf
8 CHUYEN DE 3-PP DAY TIENG DAN TOC THAI.doc.pdf
9 DAY HOC NGUOI LON.pdf
10 HOC CHU CAI.rar
11 Hướng dẫn tự học chữ Thái
Hiển thị 11 mục.
trong 1
BÀI GIẢNG TIN HỌC 1 2 KTLT
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 bai giang.rar
2 bai network t1.ppt
3 CHUONG 1.ppt
4 CHUONG 2.ppt
5 CHUONG 5.ppt
6 CHUONG 6.ppt
7 chương 8.ppt
8 chuong3.ppt
9 chương9.ppt
Hiển thị 9 mục.
trong 1