TRUNG TÂM GDTX TỈNH SƠN LA

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ SỨ MỆNH

 

         Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và dạy nghề tỉnh Sơn La.

         Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được quy định tại Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện có Ban Giám đốc, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phòng Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề; Chi bộ Trung tâm trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La; Công đoàn cơ sở Trung tâm trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục và Đào tạo Sơn La và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội.     

Kế thừa kinh nghiệm, thành tích đã đạt được trước khi sáp nhập, thành lập (vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều năm liền được UBND tỉnh Sơn La tặng cờ thi đua dẫn đầu khối giáo dục thường xuyên), bằng sự nỗ lực cố gắng của Trung tâm, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 28 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, viện, học viện, đặc biệt là sự tin cậy của người học. Đến nay, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La đã tổ chức bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 30.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ từ ngắn hạn, sơ cấp đến thạc sĩ thuộc 31 chuyên ngành, nghề khác nhau thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hoá, hành chính, tư pháp, kinh tế, tài chính, xây dựng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, môi trường, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc... Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông (Điện tử dân dụng, Điện dân dụng, Cắt may, Thêu rua, Sửa chữa xe máy, Nhiếp ảnh, Nấu ăn và Tin học văn phòng) cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Sơn La, đến nay đã hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho 29.813 học sinh THCS, THPT.

         Sau khi tham gia học các nghề phổ thông, hoặc tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm, người học đã có định hướng về nghề nghiệp, khẳng định được vị trí trong công tác, trong xã hội, trở thành những viên chức, kỹ sư giỏi; doanh nghiệp thành công; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đơn vị, huyện, thành phố và của tỉnh Sơn La, có người đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.

          Với mục tiêu cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và là địa chỉ tin cậy của người học, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La luôn đồng hành cùng các cơ sở đào tạo uy tín, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi thành phần, mọi lứa tuổi, mọi dân tộc có thể lựa chọn thời gian, trình độ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để tham gia học tập hiệu quả nhất. Phát huy truyền thống, quyết tâm vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La khẳng định là cơ sở giáo dục thường xuyên góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Sơn La./.