CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025


DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ

NHIỆM KỲ X - 2020 - 2025

 

Bí thư: Đào Duy Hải

 

 

Phó bí thư: Nguyễn Văn Lục

 

Ủy viên: Hà Minh Hà

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu