THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN VIÊN K20 CHUYÊN VIÊN CHÍNH K18

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 20 và chuyên viên chính khóa 8 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


         Căn cứ Công văn số 245/HVHC-ĐTBD ngày 31/3/2014 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN); Công văn số 878/UBND-NC ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến QLNN cho công chức, viên chức;

          Trung tâm thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 20 (K20)  và chuyên viên chính khóa 8 (K8) tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La như sau:

  1. Đối tượng bồi dưỡng

1.1. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian bồi dưỡng: Khóa học trong 02 tháng (Dự kiến từ 19h30' thứ Sáu ngày 29/10/2021 đến 30/12/2021). Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật trong tuần, dự kiến mở khóa học khi có đủ 40 học viên/ 01 khóa học, thời gian cụ thể như sau:

- Nộp thủ tục nhập học: Từ 29/9/2021 đến 9h ngày 25/10/2021;

- Khai giảng và bắt đầu học: từ 19h30' thứ Sáu ngày 29/10/2021.

3. Thủ tục nhập học

3.1. Hồ sơ:

a) Hồ sơ nhập học gồm:

- 01 Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị;

- 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

- 01 Phiếu thông tin học viên có dán ảnh 02 ảnh 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm);

- 01 Phiếu học viên có 01 dán ảnh 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm);

- 01 bản phô tô công chứng chứng chỉ ngạch chuyên viên (đối với học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính).

b) Hình thức nộp:

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

 - Cách 2: Gửi qua bưu điện hồ sơ về địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La).

3.2. Học phí: Nộp ngay khi nộp thủ tục nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 40 học viên tham gia khóa học:

a) Mức thu:

- Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính: 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng).

- Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức nộp học phí:

- Cách 1: Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Kế toán, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.   - Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La: Số tài khoản 7901201001260, chủ tài khoản Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, Chi nhánh Agibank Thành phố Sơn La.

* Lưu ý: Khi học viên chuyển tiền đề nghị ghi rõ nội dung chuyển tiền:  

   + Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, Lớp chuyên viên K20 ghi nội dung chuyển tiền như sau: nguyenvanA-chuyenvien K20;

   + Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn B, Lớp chuyên viên chính K8 ghi nội dung chuyển tiền như sau: nguyenvanB-chuyenvienchinh K8.

4. Địa điểm và hình thức học: Học trực tiếp và trực tuyến

- Học trực tiếp: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, Đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La);

- Học trực tuyến (học online): Theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia.

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng đến làm thủ tục tham gia khóa học. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La); điện thoại 012.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu.com./.

Căn cứ Công văn số 245/HVHC-ĐTBD ngày 31/3/2014 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN); Công văn số 878/UBND-NC ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến QLNN cho công chức, viên chức;

Trung tâm thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 20 (K20)  và chuyên viên chính khóa 8 (K8) tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La như sau:

  1. Đối tượng bồi dưỡng

1.1. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian bồi dưỡng: Khóa học trong 02 tháng (Dự kiến từ 19h30' thứ Sáu ngày 29/10/2021 đến 30/12/2021). Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật trong tuần, dự kiến mở khóa học khi có đủ 40 học viên/ 01 khóa học, thời gian cụ thể như sau:

- Nộp thủ tục nhập học: Từ 29/9/2021 đến 9h ngày 25/10/2021;

- Khai giảng và bắt đầu học: từ 19h30' thứ Sáu ngày 29/10/2021.

3. Thủ tục nhập học

3.1. Hồ sơ:

a) Hồ sơ nhập học gồM:

- 01 Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị;

- 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

- 01 Phiếu thông tin học viên có dán ảnh 02 ảnh 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm);

- 01 Phiếu học viên có 01 dán ảnh 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm);

- 01 bản phô tô công chứng chứng chỉ ngạch chuyên viên (đối với học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính).

b) Hình thức nộp:

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

- Cách 2: Gửi qua bưu điện hồ sơ về địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La).

3.2. Học phí: Nộp ngay khi nộp thủ tục nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 40 học viên tham gia khóa học:

a) Mức thu:

- Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính: 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng).

- Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức nộp học phí:

- Cách 1: Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Kế toán, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.   - Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La: Số tài khoản 7901201001260, chủ tài khoản Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, Chi nhánh Agibank Thành phố Sơn La.

   * Lưu ý: Khi học viên chuyển tiền đề nghị ghi rõ nội dung chuyển tiền:  

    + Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, Lớp chuyên viên K20 ghi nội dung chuyển tiền như sau: nguyenvanA-chuyenvien K20;

    + Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn B, Lớp chuyên viên chính K8 ghi nội dung chuyển tiền như sau: nguyenvanB-chuyenvienchinh K8.

4. Địa điểm và hình thức học: Học trực tiếp và trực tuyến

- Học trực tiếp: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, Đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La);

- Học trực tuyến (học online): Theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia.

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng đến làm thủ tục tham gia khóa học. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La); điện thoại 012.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu.com./.Mới nhất