THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tuyển sinh Lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC TIẾNG THÁI K29 SÔNG MÃ  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 29 mở tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CV K6 VÀ CVC K6  

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 4, chuyên viên khóa 6 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K28  

Nhập học Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 28 mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN K11  

Lớp Đại học ngành Kế toán - Kiểm toán hệ vừa làm vừa học khóa 11 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG MÔNG K14 SỐP CỘP  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 14 mở tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIN K14  

Nhập học Khóa ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 14 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG MÔNG K13 YÊN CHÂU  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 13 mở tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TIẾNG THÁI K24 YÊN CHÂU  

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 24 mở tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG THÁI TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH  

Tuyển sinh Khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


Pages: 1  2  
Mới nhất