Thông báo tuyển sinh vào lớp 10

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023


            Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023; Công văn số 784/SGDĐT- QLCLGD ngày 29/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023; Công văn số 216/SGDĐT-QLCLGD ngày 24/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc liên kết đào tạo trình độ trung cấp tại các trung tâm GDTX; Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023, Kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề phổ thông, đào tạo nghề và GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023; Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo tuyển sinh lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023 như sau:

               1. Chỉ tiêu, đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

            Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10: 360 học viên (08 lớp), trong đó:

             - Học tại Trường Cao đẳng Sơn La: 90 học viên (02 lớp), đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS và đang học trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La có nhu cầu học Chương trình GDTX cấp THPT (Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La thực hiện).

              - Học tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La: 90 học viên (02 lớp), đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS và đang học trình độ trung cấp tại Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La có nhu cầu học Chương trình GDTX cấp THPT (Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La thực hiện).

              - Học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc: 90 học viên (02 lớp), đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS và đang học trình độ trung cấp tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc có nhu cầu học Chương trình GDTX cấp THPT (Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp với trường Trung cấp Luật Tây Bắc thực hiện).

               - Học tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La: 90 học viên (02 lớp), đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp cấp THCS và có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) trên địa bàn thành phố Sơn La.

                2. Hồ sơ dự tuyển và thời hạn nộp hồ sơ:

                2.1. Hồ sơ đăng ký tham dự tuyển sinh:

              * Hồ sơ đăng ký tham dự tuyển sinh gồm các văn bản, giấy tờ sau:

               - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu M4 kèm theo).

               - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (công chứng hoặc chứng thực).

               - Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

               - Bản chính học bạ cấp THCS.

               - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

               - Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

                 - Bản photo sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu và trả lại ngay khi nộp.

                - Các loại giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (nếu có).

               * Lưu ý:

                - Ngoài danh mục hồ sơ trên, nếu học sinh thuộc đối tượng trái tuyến phải có thêm 02 bản cam kết không chuyển trường trong suốt 3 năm học tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La và có xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ (một bản nộp về Sở GD&ĐT, một bản lưu tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La).

               - Trừ phiếu đăng ký dự tuyển là bản chính, các loại giấy tờ khác chỉ nộp bản photo.

             2.2. Thời gian, địa điểm thu, nộp hồ sơ tham dự tuyển sinh:

              - Thu, nộp hồ sơ dự tuyển sinh từ ngày 20/7/2022 đến ngày 31/7/2022.

              - Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào giờ hành chính (trừ thứ BảyChủ nhật) tại Phòng Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Số 28 đường Trường Sơn Tây 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La).

            3. Phương thức tuyển sinh:

            3.1. Tuyển thẳng:

            Tuyển thẳng các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

            - Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ gồm 16 dân tộc ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ);

               - Học sinh khuyết tật;

               - Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

               3.2.  Xét tuyển theo tổng điểm xét tuyển:

                 * Cách tính tổng điểm để xét tuyển: Tổng điểm xét tuyển là tổng của điểm xét tuyển tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS với điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

                 * Điểm xét tuyển tính theo kết quả rèn luyện và học tập các năm học THCS của học sinh, cách quy đổi điểm như sau:

                 - Hạnh kiểm Tốt: 5 điểm; học lực Giỏi: 5 điểm;

                 - Hạnh kiểm Khá: 4 điểm; học lực Khá: 4 điểm;

                 - Hạnh kiểm Trung bình: 3 điểm;  học lực Trung bình: 3 điểm;

                  - Học lực Yếu: 2 điểm.

                  * Điểm xét tuyển là tổng số điểm đã quy đổi của kết quả rèn luyện và học tập 4 năm học THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên (nếu có).

                   Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới: Thực hiện chuyển đổi kết quả xếp loại học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới. Trung tâm căn cứ bảng quy đổi kết quả để tiến hành xét duyệt theo quy định.

                 * Cách tính điểm cộng thêm cho thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên:

               (1) Cộng 2,0 điểm cho các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1 của Quy chế tuyển sinh.

               (2) Cộng 1,5 điểm cho các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 2 của Quy chế tuyển sinh.

                 (3) Cộng 1,0 điểm cho thí sinh thuộc một trong các đối tượng: Học sinh dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Lào hoặc học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Lào.

                  (4) Cộng 0,5 điểm cho học sinh là một trong các đối tượng: Học sinh dân tộc thiểu số còn lại hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số còn lại; con anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con anh hùng lao động; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Học sinh đang sinh sống, học tập tại vùng có kinh kế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

                     -  Lưu ý: Đối với học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.

                 3.3. Phương thức xét tuyển:

                  Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 8 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 7 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 6 cao hơn.

                4. Thời gian tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển:

                 - Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển: Ngày 01/08/2022.

                - Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 07/8/2022 (niêm yết tại bảng tin, trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La).

                - Thông báo tuyển bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu): Ngày 12/8/2022 (niêm yết tại bảng tin, trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La).

                - Thu hồ sơ tuyển bổ sung: Từ ngày 13/8/2022 đến ngày 17/8/2022.

                - Xét tuyển bổ sung: Ngày 18/8/2022.

                - Thông báo kết quả tuyển bổ sung: Chậm nhất vào ngày 20/8/2022 (niêm yết tại bảng tin, trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh).

                 - Tuyển bổ sung lần 2 (nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao): Sẽ có thông báo và hoàn thành trước ngày 05/9/202.

                 5. Học phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của HĐND, UBND tỉnh Sơn La.

                 6. Quyền lợi của người học

                Học sinh tốt nghiệp THCS học Chương trình GDTX cấp THPT tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được hưởng các quyền lợi sau:

                (1) Được học Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học trung cấp nghề (do Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp, liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp nghề thực hiện) hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo trung cấp 20 tháng (học song song với Chương trình GDTX cấp THPT), kinh phí đào đạo từ nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo (cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

               (2) Được miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

               (3) Học viên hoàn thành Chương trình GDTX cấp THPT được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viên hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp được cấp bằng trung cấp tương ứng với chuyên ngành đăng ký học (Kỹ thuật Chế biến món ăn, Chăm sóc sắc đẹp,…).

               7. Thời điểm nhập học và khai giảng năm học mới

               - Nhập học (14h00' ngày 30/08/2022): Học viên trúng tuyển có mặt tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La để nhận lớp, nghe phổ biến nội quy, quy định của Trung tâm. Riêng học viên học ở tại Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La có mặt nhập học tại trường học viên đang học trình độ trung cấp.

               - Chuẩn bị cho khai giảng (08h00' ngày 31/08/2022): Học viên đến lớp để chụp ảnh làm thẻ học viên, dán vào học bạ và chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới.

               - Khai giảng năm học mới: 08h00', ngày 05/09/2022 (địa điểm khai giảng Trung tâm sẽ thông báo)

                8. Đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tiếp nhận phản ánh các vấn đề bất cập, tiêu cực liên quan đến công tác tuyển sinh: Các số điện thoại 02123.856.172 - 0367.558.246 - 0978.020.279.

                Trên đây là Thông báo tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023, thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; điện thoại 0338.754.778 (Ông Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng phòng GDTX và Dạy nghề), hoặc địa chỉ Website: ttgdtxsonla.edu./.

 


No comments yet. Be the first.