Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG MÔNG K3.20.TT-M20 TẠI YÊN CHÂU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG MÔNG K3.20.TT-M20 TẠI YÊN CHÂU

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa K3.20.TT-M20
mở tại Trường THCS thị trấn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 752/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức, viên chức từ năm 2020;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 20 (K20) tại Trường THCS thị trấn huyện Yên Châu như sau:

1. Thời gian: Học vào thời gian ngoài giờ hành chính, bắt đầu từ 19h30' thứ Hai ngày 06/7/2020 (Có lịch học cụ thể kèm theo).

2. Địa điểm học: Trường THCS thị trấn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

  3.1. Học phí: Theo số lượng học viên, mức học phí như sau:

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 20 người đến 29 người: 2.800.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có dưới 20 người: Tổng thu học phí đảm bảo đạt 54.000.000 - 56.000.000 đồng/khóa/lớp. 

3.2. Tài liệu học tập: 200.000đ/ 01 học viên (Hai trăm nghìn đồng/ 01 học viên)

3.3. Hồ sơ nhập học gồm có:

  - 01 bản phô tô Giấy khai sinh (hoặc 01 bản phô tô văn bằng, chứng chỉ);

 - Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

 - 01 ảnh 3x4 (để dán vào Phiếu học viên).

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ: đồng chí Hồ Thị Lan, Phó trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Yên Châu, điện thoại: 0985.527.848  hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.