Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Kế hoạch dự kiến tuyển sinh các lớp Đại học năm 2020


             Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La quy định tại Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Căn cứ vào nhu cầu đăng ký học các lớp đại học các chuyên ngành; Được sự ủy quyền của các trường Đại học,

            Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch dự kiến tuyển sinh Lớp Đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) và từ xa (TX) các chuyên ngành năm 2020 như sau:

          1. Ngành đào tạo, trình độ đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo:

TT

Ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Chỉ tiêu

Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo

1

Quản lý Nhà nước

Đại học

80

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

2

Luật kinh tế

Đại học

80

3

Kế toán - Kiểm toán

Đại học

80

4

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

80

5

Giáo dục Tiểu học

Đại học

150

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6

Giáo dục Mầm non

Đại học

150

7

Công tác xã hội

Đại học

80

8

Luật học

Đại học

80

Trường Đại học Mở Hà Nội

9

Thư viện

Đại học

80

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

10

Lưu trữ học

Đại học

80

11

Quản trị văn phòng

Đại học

80

12

Báo chí

Đại học

80

13

Kỹ thuật xây dựng

Đại học

80

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

14

Công nghệ thông tin

Đại học

80

Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

          2. Đối tượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, kinh phí khóa đào tạo: Thực hiện theo Quy định hiện hành của nhà nước và các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

          3. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Năm 2020, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 20/6/2020.

         4. Thời gian nhập học: Năm 2020, học vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần hoặc thời gian ngoài giờ hành chính (Theo thông báo trúng tuyển của cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo khi đủ số lượng người học theo quy định).

          5. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La).

         Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia học các lớp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học và từ xa năm 2020 mở lớp tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; điện thoại 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.