Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG THÁI K38 TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG THÁI K38 TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA

Nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 38
mở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La


        Căn cứ Công văn số 752/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức, viên chức từ năm 2020;  

       Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 38 (K38) tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thời gian: Học vào buổi tối từ thứ Hai đến Chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ 19h30' thứ Ba ngày 19/5/2020.

2. Địa điểm học: Giảng đường 201, Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc.

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

            - Khóa/lớp bồi dưỡng có 20 người đến 29 người: 2.800.000 đồng/học viên.

            - Khóa/lớp bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

            - Khóa/lớp bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

           - Khóa/lớp bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

           - Khóa/lớp bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

           - Khóa/lớp bồi dưỡng có dưới 20 người: Tổng thu học phí đảm bảo đạt 54.000.000 - 56.000.000 đồng/khóa/lớp. 

          (Mức thu học phí bồi dưỡng trên không bao gồm cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng do học viên tự phô tô)

          3.3. Hồ sơ nhập học gồm có:

            - 01 bản Giấy khai sinh (phô tô);

            - 01 Phiếu học viên (học viên nhận tại nơi nhập học);

            - 01 ảnh 3x4 (để dán vào Phiếu học viên).

          Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.