Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG TẠI HUYỆN SỐP CỘP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG TẠI HUYỆN SỐP CỘP

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông
mở tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 752/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức, viên chức từ năm 2020;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông tại huyện Sốp Cộp như sau:

1. Thời gian

- Làm thủ tục nhập học: Từ ngày 07/6/2020 đến 26/6/2020;

- Khai giảng và học: Bắt đầu từ 19h30' thứ Sáu ngày 03/7/2020 (Học vào các buổi tối thứ Sáu, chiều và tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần).

 2. Địa điểm học: Tại Nhà Văn hóa xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

 3.1. Học phí: Theo số lượng học viên, mức học phí như sau:

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 20 người đến 29 người: 2.800.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có dưới 20 người: Tổng thu học phí đảm bảo đạt 54.000.000 - 56.000.000 đồng/khóa/lớp. 

3.2. Tài liệu học tập: 200.000đ/ 01 học viên (Hai trăm nghìn đồng/ 01 học viên)

3.3. Hồ sơ nhập học: 01 bộ, gồm có:

            - 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

            - Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học).

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Trường THPT Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, điện thoại: 0967.474.343 hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889 hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.