Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG K17 - PHÙ YÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG K17 - PHÙ YÊN

Nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 17
mở tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 752/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC, VC từ năm 2020;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 17 (K17) tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thời gian: Học vào tối thứ Sáu, chiều và tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 7h30' thứ Bảy ngày 16/5/2020.

2. Địa điểm học: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyên Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 20 người đến 29 người: 2.800.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có dưới 20 người: Tổng thu học phí đảm bảo đạt 54.000.000 - 56.000.000 đồng/khóa/lớp. 

3.2. Tài liệu học tập: 200.000đ/ 01 học viên (Hai trăm nghìn đồng/ 01 học viên)

3.3. Hồ sơ nhập học gồm có:

          - 01 bản Giấy khai sinh (phô tô);

          - 01 Phiếu học viên (học viên nhận tại nơi nhập học);

          - 01 ảnh 3x4 (để dán vào Phiếu học viên).

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ: đồng chí Lê Tú Hạnh, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Phù Yên, điện thoại: 0946.199.322  hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com;Website: ttgdtxsonla.edu./.