Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K11 TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN K11 TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU

Tuyển sinh Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên khóa 11 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 245/HVHC-ĐTBD ngày 31/3/2014 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN); Công văn số 878/UBND-NC ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến QLNN cho công chức, viên chức; Trung tâm thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 11 (K11) tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La như sau:

  1. Đối tượng:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian: Khóa học trong 02 tháng, dự kiến từ 10/7/2020 đến 13/9/2020 khi có đủ 40 học viên/ 01 khóa học. Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật trong tuần, lịch đăng ký và học cụ thể như sau:

- Đăng ký khóa học: Từ 07/6/2020 đến 05/7/2020;

- Nhập học: Hồi 19h30' thứ Sáu ngày 10/7/2020.

3. Địa điểm học: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

4. Nội dung bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia về chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

5. Hồ sơ nhập học:

+ 01 Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị;

+ 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

+ 01 Phiếu thông tin học viên (nhận tại nơi nhập học);

+ 01 Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

6. Học phí:

- Mức thu: 3.500.000 đồng/ 01 học viên/ khóa học (Ba triệu năm trăm nghìn đồng/ 01 học viên/ khóa học);

- Học viên nộp ngay khi làm thủ tục nhập học, Trung tâm chỉ trả lại học phí khi không đủ 40 học viên tham gia khóa học để mở lớp.

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng đến đăng ký tham gia khóa học. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (địa chỉ số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La); điện thoại 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu.com.