Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tuyển sinh Lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội


           Căn cứ Công văn số 3501/UBND-KGVX ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La v/v liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm GDTX tỉnh, Thông báo số 912/TB-HDDTSVLVH2019 ngày 09/5/2019 của Trường Đại học Lao động Xã hội, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo tuyển sinh Lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp hệ Trung cấp hoặc Cao đẳng

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa học của hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề; Cao đẳng, cao đẳng nghề.

3. Thời gian, địa điểm học:  Học vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/12/2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

4. Thời gian và hình thức đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ, tối thiểu từ  2 đến 3 năm đối với người tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (thời gian cụ thể tùy thuộc vào khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học).

5. Lệ phí thu hồ sơ và xét tuyển: Lệ phí hồ sơ: 50.000đ/ bộ hồ sơ; Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/ 01 thí sinh.

6. Địa điểm phát hành hồ sơ : Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La). Liên hệ: Điện thoại: 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc truy cập Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.