Asset Publisher

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THÁI K27 TẠI CHIỀNG KHƯƠNG, SÔNG MÃ

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THÁI K27 TẠI CHIỀNG KHƯƠNG, SÔNG MÃ

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 27
mở tại Trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La


Kính gửi:

Anh (chị):………………………………………………………………

 

Đơn vị công tác: ………………………………………………………..

Căn cứ Công văn số 3242/UBND-NC ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 160/GDĐT-GDTX ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo anh (chị) đến nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 27 (K27) tại Trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thời gian: Học vào các buổi tối thứ Sáu, chiều thứ Bảy, tối thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ 19h30' thứ Sáu ngày 25/10/2019.

2. Địa điểm học: Tại Trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

3.1. Học phí: Học phí theo số lượng học viên, mức nộp học phí như sau:

- Khóa bồi dưỡng có 20 đến 29 học viên: 2.800.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

(Mức học phí trên không bao gồm tài liệu học tập, người học tự phô tô tài liệu)

3.2. Hồ sơ nhập học gồm có:

            - 01 bản Giấy khai sinh (phô tô);

            - 01 Phiếu học viên (học viên nhận tại nơi nhập học);

            - 01 ảnh 3x4 (để dán vào Phiếu học viên).

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Dương Thành Đồng, Tổ phó Tổ Văn phòng Trường THPT Chiềng Khương, điện thoại: 0963 117 960 hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email:gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.