Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG THÁI K1.20.TT-T39 TẠI MAI SƠN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG THÁI K1.20.TT-T39 TẠI MAI SƠN

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái
mở tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 752/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức, viên chức từ năm 2020;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái tại cụm xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La như sau:

1.Thời gian:

- Làm thủ tục nhập học: Từ ngày 26/6/2020 đến 12/7/2020;

- Khai giảng và học: Bắt đầu từ 7h30' thứ Bảy ngày 18/7/2020 (Học vào các ngày  thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần).

2. Địa điểm học: Nhà Văn hóa xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 20 người đến 29 người: 2.800.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có dưới 20 người: Tổng thu học phí đảm bảo đạt 54.000.000 - 56.000.000 đồng/khóa/lớp. 

3.2. Tài liệu học tập: 200.000đ/ 01 học viên (Hai trăm nghìn đồng/ 01 học viên)

3.3. Hồ sơ nhập học gồm có:

 - 01 bản phô tô Giấy khai sinh (hoặc bản phô tô văn bằng, chứng chỉ);

 - Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

 - 01 ảnh 3x4 (để dán vào Phiếu học viên).

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.