Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Tuyển sinh đào tạo đại học năm 2019


           Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La quy định tại Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2018 - 2019. Căn cứ nhu cầu học tập và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo dự kiến tuyển sinh các lớp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) và từ xa (TX) năm 2019 như sau:

          1. Ngành đào tạo, hình thức đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo:

TT

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo

1

Quản lý Nhà nước

VLVH

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

2

Luật kinh tế

VLVH

3

Kế toán - Kiểm toán

VLVH

4

Tài chính - Ngân hàng

VLVH

5

Quản lý Môi trường

VLVH

6

Lưu trữ học

VLVH

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(VB1, VB2)

7

Quản trị văn phòng

VLVH

8

Báo chí

VLVH

9

Lưu trữ học

VLVH

Đại học Nội vụ Hà Nội (LT)

10

Quản trị văn phòng

VLVH

11

Công tác xã hội

VLVH

Đại học Lao động - Xã hội

12

Kỹ thuật xây dựng công trình

VLVH

Đại học Dân lập Phương Đông

13

Công nghệ thông tin

VLVH

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

14

Giáo dục Tiểu học

VLVH

Đại học Sư phạm Hà Nội

15

Giáo dục Mầm non

VLVH

16

Công tác xã hội

TX

17

Kỹ thuật Điện tử truyền thông

TX

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

18

Luật

TX

Trường Đại học Mở Hà Nội

          2. Đối tượng tuyển sinh, kinh phí, thời gian, chương trình đào tạo: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

          3. Thời gian bán và nhận hồ sơ tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 20/4/2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

          4. Thời gian nhập học: Năm 2019 (Theo thông báo nhập học của cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo).

          5. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La. Đối với hình thức đào tạo từ xa ngành Luật, công tác xã hội có thể học tập tại các huyện.

 Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia học các lớp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học và từ xa năm 2019. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số 28, đường Trường Sơn Tây 3, tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; điện thoại 0212.3755.889, hoặc 0971.500.167; địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.