Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG K15

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG MÔNG K15

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông mở tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 160/GDĐT-GDTX ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông tại huyện Vân Hồ như sau:

         1. Thời gian

- Học vào các buổi tối thứ Sáu, ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 7h30' thứ Bảy ngày 07/3/2020.

2. Địa điểm học: Tại Trường Tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

3.1. Học phí: Theo số lượng học viên, mức học phí như sau:

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 20 người đến 29 người: 2.800.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

- Khóa/lớp bồi dưỡng có dưới 20 người: Tổng thu học phí đảm bảo đạt 54.000.000 - 56.000.000 đồng/khóa/lớp. 

         (Mức thu học phí bồi dưỡng trên không bao gồm cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng do học viên tự phô tô).

3.3. Hồ sơ nhập học: 02 bộ, gồm có:

            - 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

            - Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học).

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Lê Thị Minh Huế, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Vân Hồ, điện thoại: 0948.483.879 hoặc Bộ phận Tuyển sinh, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.