Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUẨN CNTT K17

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHUẨN CNTT K17

Tuyển sinh Khóa ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng
Công nghệ thông tin cơ bản khóa 17 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


Căn cứ Công văn số 3242/UBND-NC ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện Kế hoạch Phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Trung tâm thông báo tuyển sinh ôn, thi Khóa tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản khóa 17 (K17) như sau:

1. Đối tượng: Các cá nhân đã có kiến thức, biết sử dụng tin học cơ bản và có nhu cầu ôn tập, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định.

2. Nội dung ôn tập: Chương trình ứng dụng CNTT cơ bản quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Thời gian đăng ký, ôn, thi:

            - Đăng ký ôn thi: Từ ngày 07/6/2020 đến ngày 30/6/2020;

            - Ôn thi tập trung: Thứ Bảy ngày 04/7/2020

            - Thi: Chủ nhật ngày 05/7/2020.

4. Địa điểm đăng ký ôn, thi: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La).

5. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

            - Nộp học phí: 1.000.000đ/học viên/khóa ôn, thi (học viên nộp khi nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 50 học viên trở lên đăng ký thi hết khóa).

            - Nộp hồ sơ:

            + 01 Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

            + 01 Đơn đăng ký dự thi (nhận tại nơi nhập học);

            + 02 bản phô tô Chứng minh nhân dân;

            + 02 bản phô tô Giấy khai sinh;

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết và đến đăng ký ôn, thi đúng thời gian quy định. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; hoặc đăng ký qua số điện thoại 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.