Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 HỆ GDTX CẤP THPT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 HỆ GDTX CẤP THPT


      Căn cứ Quyết định số 722/QĐ- UBND ngày 22 tháng 04 năm 2021 của UBDN tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022; Công văn số 750/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 07/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022; Công văn số 1320/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 04/8/2021 của Sở GD&ĐT về việc tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022; Kế hoạch phát triển Giáo dục năm học 2021 – 2022 và Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

  Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT năm học 2021- 2022 như sau:

       1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh bổ sung năm học 2021-2022: 236 học viên

a) Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh học tại trường Cao đẳng Sơn La (Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp với trường Cao đẳng Sơn La thực hiện): 32 học viên là học sinh đã tốt nghiệp THCS học trung cấp nghề tại Trường Cao đẳng Sơn La có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT.

b) Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh học tại trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La (Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp với trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La thực hiện): 90 học viên là học sinh đã tốt nghiệp THCS học trung cấp tại trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT.

c) Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh học tại trường trường Trung cấp Luật Tây Bắc (Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp với trường Trung cấp Luật Tây Bắc thực hiện): 90 học viên là học sinh đã tốt nghiệp THCS học trung cấp tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT.

d) Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh học tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La: 24 học viên là học sinh có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) trên địa bàn thành phố Sơn La đã tốt nghiệp cấp THCS.

* Lưu ý:

         + Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển bổ sung đối với toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ để xét trước đó mà chưa trúng tuyển (trừ trường hợp thí không còn có nhu cầu học tại Trung tâm), sau khi xét hết số hồ sơ đã nộp trước đó mà vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến hồ sơ thí sinh nộp bổ sung (nếu có).

       2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian, địa điểm thu, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

      a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu M1 của trung tâm GDTX tỉnh).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản gốc).

- Bản chính học bạ cấp THCS.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

- Bản photo sổ hộ khẩu (công chứng).

- Các loại giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (nếu có).

* Lưu ý:

+ Ngoài danh mục hồ sơ được quy định trên, nếu học sinh thuộc đối tượng trái tuyến (là học sinh chỉ có hộ khẩu tạm trú không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Sơn La) phải có thêm 02 bản cam kết không chuyển trường trong suốt 3 năm học tại trung tâm GDTX tỉnh và có xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

+ Đối với đối tượng là học sinh khuyết tật, hồ sơ dự tuyển bổ sung thêm Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng) và Kế hoạch giáo dục cá nhân (do cơ sở giáo dục cấp để thay thế Bản chính học bạ cấp THCS).

+ Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển không đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

      b) Thời gian thu, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ngày 10/8/2021 và ngày 11/8/2021  theo giờ hành chính (buổi sáng từ 7h30' đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30).

c) Địa điểm thu, nộp hồ sơ: Người đăng dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng GDTX và Dạy nghề Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Tầng 3, Toà nhà A, số 28 đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnhSơn La).

    3. Phương thức tuyển sinh

    a) Tuyển thẳng: Tuyển thẳng các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ gồm 16 dân tộc ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ);

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

     b)  Xét tuyển theo tổng điểm xét tuyển:

- Cách tính tổng điểm để xét tuyển:  Tổng điểm xét tuyển là tổng của điểm xét tuyển tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở cấp THCS với điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

- Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của thí sinh ở cấp THCS như sau:

+ Hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi: 10 điểm;

+ Hạnh kiểm Khá, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Khá: 9 điểm;

+ Hạnh kiểm Khá, học lực Khá: 8 điểm;

+ Hạnh kiểm Trung bình, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Trung bình: 7 điểm;

+ Hạnh kiểm Khá, học lực Trung bình hoặc hạnh kiểm Trung bình, học lực Khá: 6 điểm;

+ Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

- Cách tính điểm cộng thêm cho thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên:

*) Nhóm đối tượng 1: cộng 3,0 điểm cho thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

*) Nhóm đối tượng 2: cộng 2,5 điểm cho thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%".

*) Nhóm đối tượng 3: cộng 2,0 điểm cho thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Học sinh người Kinh học đang sinh sống, học tập ở các xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

* Lưu ý: Tổng điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên không quá 3 điểm.

    c) Phương thức xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 8 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 7 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 6 cao hơn.

     4.Thời gian tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển

- Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển: Ngày 12/8/2021.

- Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 20/8/2021 (niêm yết tại bảng tin, trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh).

- Thông báo tuyển bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu): Ngày 21/8/2021 (niêm yết tại bảng tin, trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh).

- Thu hồ sơ tuyển bổ sung: Từ ngày 22/8/2021 đến ngày 23/8/2021.

- Xét tuyển bổ sung: Ngày 24/8/2021.

- Thông báo kết quả tuyển bổ sung: Chậm nhất vào ngày 28/8/2021 (niêm yết tại bảng tin, trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh).

     5. Học phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh Sơn La.

     6. Quyền lợi của người học chương trình GDTX cấp THPT:

     a) Quyền lợi của người học chương trình GDTX cấp THPT là học sinh học nghề tại Trường Cao đẳng Sơn La, Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch, Trường Trung cấp luật Tây Bắc:

- Được cấp học bổng, học phí và miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Sơn La.

- Học xong chương trình trung cấp nghề theo quy định được Trường Cao đẳng Sơn La, Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cấp bằng trung cấp nghề.

- Hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT được dự thi tốt nghiệp THPT nếu đạt kết quả theo quy định của Bộ GD&ĐT được cấp bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT.

     b) Quyền lợi của người học chương trình GDTX cấp THPT tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La:

- Nộp học phí và miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Sơn La.

- Hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT được dự thi tốt nghiệp THPT nếu đạt kết quả theo quy định của Bộ GD&ĐT được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT.

- Người học có nhu cầu học thêm trình độ trung cấp được Trung tâm tạo điều kiện tham gia học chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học trung cấp nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn, Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp…(do Trung tâm GDTX tỉnh phối hợp, liên kết với các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề thực hiện); hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo 20 tháng (học sinh học song song với chương trình GDTX cấp THPT), từ nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo (cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp người học được các trường cao đẳng, trung cấp nghề cấp bằng trung cấp tương ứng với nghề đã học. 

    7. Thời điểm nhập học và khai giảng năm học mới

- Nhập học: vào hồi 14h 00' ngày 30/08/2021 các học viên trúng tuyển có mặt tại Trung tâm GDTX tỉnh để nhận lớp, nghe phổ biến nội quy của Trung tâm.

- Chuẩn bị cho khai giảng: vào hồi 08h00' ngày 31/08/2021, các học viên đến chụp ảnh làm thẻ học viên, dán vào học bạ và chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Khai giảng năm học mới: vào hồi 08h00', ngày 05/09/2021.

Trên đây là Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT năm học 2021- 2022 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; điện thoại 0338754778; hoặc địa chỉ Website: ttgdtxsonla.edu./.