Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO NHẬP HỌC TIẾNG THÁI K29 SÔNG MÃ

THÔNG BÁO NHẬP HỌC TIẾNG THÁI K29 SÔNG MÃ

Nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 29
mở tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La


Kính gửi:

Anh (chị)………………………………………………………………..

Đơn vị công tác ………………………………………………...............

           Căn cứ Công văn số 3242/UBND-NC ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 160/GDĐT-GDTX ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo nhập học khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 29 (K29) tại huyện Sông Mã như sau:

  1. Thời gian khai giảng và học:

         - Lịch khai giảng: Hồi 7h30' thứ Bảy ngày 30/11/2019.

         - Lịch học: Học vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ 08h30' thứ Bảy ngày 30/11/2019.

    2. Địa điểm khai giảng và học: Nhà Văn hóa xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

    3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

            3.1. Học phí: Học phí theo số lượng học viên, mức nộp học phí như sau:

           - Khóa bồi dưỡng có 20 đến 29 học viên: 2.800.000 đồng/học viên.

           - Khóa bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

           - Khóa bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

           - Khóa bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.100.000 đồng/học viên.

          - Khóa bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

          3.2. Tài liệu học tập: 200.000đ/01 học viên (Hai trăm nghìn đồng/ 01 học viên)

          3.3. Hồ sơ nhập học gồm có:

            - 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

            - Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học).

          Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Thị Hồng Thắm, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sông Mã, điện thoại: 0979.454.135 hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email:gdtxsla@gmail.com;Website: ttgdtxsonla.edu./.