Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN K11

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN K11

Lớp Đại học ngành Kế toán - Kiểm toán hệ vừa làm vừa học khóa 11
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội


            Căn cứ Giấy báo nhập học ngày 05/11/2019 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo anh (chị) đã trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Kế toán - Kiểm toán khóa 11 (K11) năm 2019. Kế hoạch nhập học và tập trung học tập kỳ I năm học 2019 - 2020 như sau:

          1. Thời gian, địa điểm và thủ tục nhập học:

          1.1. Thời gian, địa điểm nhập học: Nhập học từ 7h00 đến 8h00 ngày 16/11/2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số 28, đường Trường Sơn Tây 3, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (trường hợp trúng tuyển bổ sung nhập học trước ngày 31/12/2019).

          1.2. Thủ tục nhập học: Khi làm thủ tục nhập học anh (chị) nộp giấy tờ và kinh phí nhập học như sau:

* Giấy báo nhập học (bản chính); 01 ảnh (3x4) để làm phiếu học viên; giấy tờ bổ sung (nếu thiếu).

          * Kinh phí nhập học: 5.650.000 (Năm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) bao gồm:

- Học phí                                                                         :

5.450.000 đồng.

- Lệ phí nhập học, làm thẻ                                              :

   100.000 đồng.

- Tiền dịch vụ phục vụ nước uống, vệ sinh môi trường, … :

   100.000 đồng.

          2. Thời gian, địa điểm học tập:

          Học vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 8h00 ngày 16/11/2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Kế hoạch học tập sẽ thông báo cụ thể trên lớp).

          Yêu cầu anh (chị) báo cáo cơ quan, hoặc chính quyền địa phương và thu xếp công việc đến Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La nhập học theo quy định./.