Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN K6

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CHUYÊN VIÊN K6

Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 6
tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La


    Kính gửi: Anh (chị): …………………………………………………………..

                      Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Căn cứ Công văn số 245/HVHC-ĐTBD ngày 31/3/2014 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN); Công văn số 878/UBND-NC ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến QLNN cho công chức, viên chức; Trung tâm thông báo Anh (chị) đến nhập học khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 6 (K6) như sau:

1. Đối tượng:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian: Từ ngày 18/10/2019 đến 22/12/2019 (Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật, bắt đầu học từ 19h30' ngày 18/10/2019).

3. Địa điểm học: Trường THCS thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

4. Nội dung bồi dưỡng:

Theo quy định của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia về chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

5. Hồ sơ nhập học:

+ 01 Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị (hoặc hợp đồng lao động);

+ 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

+ 01 phiếu thông tin học viên (nhận tại nơi nhập học);

+ 01 phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

6. Học phí: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Nộp ngay khi nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 50 học viên tham gia khóa học.

 Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để Anh (chị) biết để báo cáo đơn vị và thu xếp thời gian, công việc, đến nhập học đúng thời gian quy định. Thông tin chi tiết xin liên hệ: đồng chí Hồ Thị Lan, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Yên Châu, điện thoại: 0985.527.848  hoặc Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.