Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG THÁI K25 TẠI QUỲNH NHAI

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG THÁI K25 TẠI QUỲNH NHAI

Nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 25
mở tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La


Kính gửi: Anh (chị) …………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Căn cứ Công văn số 160/GDĐT-GDTX ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;  

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái khóa 13 (K13) tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thời gian: Học vào tối thứ Sáu, chiều và tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 13h30' thứ Bảy ngày 12/10/2019.

2. Địa điểm học: Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Thủ tục nhập học: Học viên làm thủ tục nhập học như sau:

 3.1. Học phí: Theo số lượng học viên, mức học phí như sau:

- Khóa bồi dưỡng có 25 đến 29 học viên: 2.500.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 30 đến 39 học viên: 2.400.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 40 đến 49 học viên: 2.300.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 50 đến 59 học viên: 2.200.000 đồng/học viên.

- Khóa bồi dưỡng có 60 học viên trở lên: 2.000.000 đồng/học viên.

3.2. Tài liệu học tập: 200.000đ/01 học viên (Hai trăm nghìn đồng/ 01 học viên)

3.3. Hồ sơ nhập học: gồm có:

            + Phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

            + 01 ảnh 3x4 (để dán vào Phiếu học viên);

            + 01 bản phô tô Giấy khai sinh.

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo và đề nghị anh (chị) báo cáo cơ quan, đơn vị đến tham gia khóa học. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Hoàng Công Duẩn, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Nhai, điện thoại: 0946.731.757 hoặc Bộ phận Tuyển sinh, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, điện thoại: 0212.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.