Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN ÔN THI LỚP TIN K14

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN ÔN THI LỚP TIN K14

Chuyển thời gian ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng
Công nghệ thông tin cơ bản khóa 14 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


                  Kính gửi: Anh (chị)………………………………………………………

                  Đơn vị công tác: …………………………………………………………

       Ngày 12/11/2019 Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La đã có Thông báo số 145/TB-TTGDTX thông báo tập trung ôn, thi tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản khóa 14 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La vào ngày 08/12/2019. Nhưng do một số học viên chưa bố trí được thời gian tham dự, nên số lượng học viên chưa đủ 50 học viên để tổ chức thi hết khóa cấp chứng chỉ. Vì vậy, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo chuyển thời gian ôn tập tập trung và thi Lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản khóa 14 (K14) như sau:

          - Hệ thống ôn tập tập trung: Thứ Bảy ngày 21/12/2019 và sáng Chủ nhật ngày 22/12/2019.

         - Thi: 13h00' ngày 22/12/2019.

       Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để Anh (chị) biết và đến ôn tập tập trung và tham gia thi đúng thời gian quy định. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La điện thoại 0212.3755.889; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu./.