Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN NHÂP HỌC LỚP CV K18; CVC K8

THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN NHÂP HỌC LỚP CV K18; CVC K8

Chuyển thời gian nhập học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên khóa 18 và chuyên viên chính khóa 8
tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


Ngày 19/7/2021 Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La đã có Thông báo số 40/TB-TTGDTX về việc thông báo Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 18 và chuyên viên chính khóa 8 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, thời gian khóa học trong 02 tháng (Dự kiến từ 19h30' ngày 06/8/2021 đến ngày 10/10/2021). Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 06/8/2021. Tuy nhiên, đến 15h Chủ nhật ngày 01/8/2021 số lượng người học đăng ký khóa học chưa đủ 40 học viên/khóa học. Vì vậy, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thông báo chuyển thời gian nhận thủ tục nhập học và khai giảng khóa học hoặc rút thủ tục nhập học như sau:

1. Thời gian bồi dưỡng: Khóa học trong 02 tháng (Dự kiến từ 19h30' ngày 20/8/2021 đến ngày 24/10/2021). Học vào các tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật hằng tuần, dự kiến mở khóa học khi có đủ 40 học viên/ 01 khóa học, thời gian cụ thể như sau:

- Nộp/ rút thủ nhập học (hồ sơ và học phí): Từ 03/8/2021 đến 11h ngày 16/8/2021;

- Tập trung khai giảng: Hồi 8h thứ Bảy ngày 21/8/2021 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

2. Thủ tục nhập học:

2.1. Hồ sơ:

a) Hồ sơ nhập học gồm:

- 01 Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị;

- 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

- 01 Phiếu thông tin học viên có dán ảnh 02 ảnh 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm);

- 01 Phiếu học viên có 01 dán ảnh 3x4 (Mẫu phiếu đính kèm);

- 01 bản phô tô công chứng chứng chỉ ngạch chuyên viên (đối với học viên tham gia khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính).

b) Hình thức nộp:

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

 - Cách 2: Gửi qua bưu điện hồ sơ về địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La).

2.2. Học phí: Nộp ngay khi làm thủ tục nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 40 học viên tham gia khóa học:

a) Mức thu:

- Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính: 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng).

- Khóa bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức nộp học phí:

- Cách 1: Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Kế toán, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

- Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La:

                    Số tài khoản 7901201001260, chủ tài khoản Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, Chi nhánh Agibank Thành phố Sơn La.

                   * Lưu ý: Khi học viên chuyển tiền đề nghị ghi rõ nội dung chuyển tiền: Họ và tên học viên-chuyenvien K18/ chuyenvienchinh K8. 

                   + Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, Lớp chuyên viên K18 ghi nội dung chuyển tiền như sau: nguyenvanA - chuyenvien K18;

                   + Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn B, Lớp chuyên viên chính K8 ghi nội dung chuyển tiền như sau: nguyenvanB- chuyenvienchinh K8.

3. Địa điểm và hình thức học: Học trực tiếp và trực tuyến

- Học trực tiếp: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, Đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La);

- Học trực tuyến (học online): Theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia.

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng đến làm thủ tục hoặc rút thủ tục tham gia khóa học. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La (Số 28, đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La); điện thoại 012.3755.889/ 0971.500.167; hoặc địa chỉ Email: gdtxsla@gmail.com; Website: ttgdtxsonla.edu.com./.