Xuất bản thông tin

Đăng ký học & Liên hệ

- Đăng ký tham gia học các lớp đại học, cao đẳng, trung cấpcác lớp bồi dưỡng ngắn hạn (Tiếng chữ dân tộc thiểu  số, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng khác):

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo & Bồi dưỡng - số điện thoại: 02123.755.889

Thầy Bàn Văn Minh: 0912796624

Cô Phạm Thị Hường: 0971500167 - 0904476267