Xuất bản thông tin

Công văn số 01 về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid19

Công văn số 01 về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid19

V/v tiếp tục phòng chống dịch bệnh covid19


Thực hiện Công văn số 2343/UBND-KGVX ngày 26/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số1286/SGDĐT-ĐTKT ngày 27/7/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 86/CV-BCĐ ngày 29/7/2020 của ban chỉ đạo phòng chống covid19 tỉnh Sơn La về rà soát, thực hiện các biện pháp cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch về địa bàn tỉnh Sơn La; Thông báo khẩn số 18 của Bộ y tế đề nghị tất cả các cá nhân từng có mặt ở Thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2020 đến ngày 29/7/2020 cần khẩn trương thực hiện liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương và tiến hành khai báo y tế.

Trung tâm kính đề nghị Các phòng, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học viên thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng: Liên hệ với giáo viên giảng dạy các lớp yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng chống covid19 của các cấp.

2. Phòng Hành chính và Quản trị: Chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện vệ sinh sát khuẩn; thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày và yêu cầu đeo khẩu trang và vệ sinh sát khuẩn đối với công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học viên, khách đến trung tâm.

 3. Công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học viên, khách đến trung tâm: Tuân thủ việc kê khai y tế; Thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ trung tâm về vệ sinh sát khuẩn; thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang.

Trung tâm yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học viên, khách đến trung tâm chấp hành và thực hiện nghiêm; Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo về phòng chống covid của các cấp để nắm bắt  kịp thời và thực hiện. Khi có hiện tượng bất thường liên hệ ngay với Ban chỉ đạo phòng chống covid trung tâm điện thoại 0912 273 573.